PL / EN

home > usługi > Doradztwo i nadzór księgowy

Doradztwo i nadzór księgowy

Stworzenie zakładowego planu kont.

Stworzenie polityki rachunkowości w firmie.

Spotkania i konsultacje telefoniczne.

Ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie.

Sprawdzenie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przez własnych pracowników.

Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.

Wsparcie podczas kontroli z urzędów.

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd