PL / EN

home > usługi > Dokumentacja spółek handlowych

Dokumentacja spółek handlowych

Prowadzenie księgi udziałów / akcji spółki.

Prowadzenie księgi uchwał zarządu

Przygotowywanie tekstów uchwał zgromadzeń wspólników

Prowadzenie księgi protokołów zgromadzenia wspólników

Sporządzanie Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzworczej z działalności jednostki w roku obrotowym

Sporządzanie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w języku obcym

Aktualizacja tekstów umowy spółki

Przygotowywanie materiałów na Zgromadzenie Wspólników

Rejestracja zmian organizacyjnych spółki w: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd