PL / EN

home > polityka prywatności

polityka prywatności

Państwa adres e-mail oraz pozostałe dane zostaną zachowane wyłącznie do udzielenia Państwu odpowiedzi na Państwa zapytania i nie zostaną udostępnione stronom trzecim, za wyjątkiem konieczności udostępnienia ich - w konkretnym celu - podmiotom związanym ze spółką One Two Three Accounting Services lub konieczności ich ujawnienia na mocy obowiązujących przepisów prawnych.

Przekazując informacje za pośrednictwem strony internetowej spółki One Two Three Accounting Services osoba ją odwiedzająca wyraża wyraźną zgodę na przekazanie zebranych na stronie danych. Tym niemniej dane te traktujemy jako poufne i wymagamy od naszych pracowników ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych oraz polityki poufności.

Wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę winny być jednak świadome, iż na stronie mogą być umieszczone odsyłacze do stron internetowych osób trzecich, które mogą kierować się innymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych.

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd