PL / EN

home > usprawnienia i standardy

usprawnienia i standardy

One Two Three Accounting Services działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz 591) określającą wymogi kwalifikacyjne, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego Ministra Finansów Nr 29921/02

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd