PL / EN

home > outsourcing

dlaczego outsourcing

Outsourcing usług księgowych jest dla Państwa najkorzystniejszą formą obsługi księgowej.

Poprzez outsourcing funkcji niezwiązanych z podstawową działalnoscią, takich jak księgowość, możecie Państwo:

 • Skupić się na swojej podstawowej działalności i kluczowych kompetencjach, a tym samym rozwoju firmy
 • Uzyskać dostęp do usług księgowych, które byłyby zbyt trudne lub czasochłonne do opracowanie w Państwa biurze
 • Uzyskać dostęp do wyspecjalizowanych usług, które nie są dostępne wewnętrznie
 • Zmniejszyć uzależnienie od zasobów wewnętrznych
 • Uzyskać dostęp do szerszej wiedzy i doświadczenia oraz porady ekspertów
 • Korzystać najlepszych i najnowszych technologii pracy bez żadnych inwestycji kapitałowych
 • Zwiększyć wydajność i produktywność
 • Uzyskiwać informacje finansowe dostarczone na czas co miesiąc
 • Ulepszyć sposób zarządzania zdolnościami usług i technologii, w których ryzyko w dostarczaniu nadwyżki zdolności ponoszone przez nas
 • Outsourcing zapewniany przez zespół ekspertów w dziedzinie księgowości, którzy w pełni rozumieją wymogów firmy i jak zmiany w przepisach mogą mieć wpływ na biznes
 • Unikniknąć kosztów utrzymywania działu księgowego, w tym kosztów drogiego oprogramowania i technologii, powierzchnii biurowej, kosztów szkolenia pracowników
 • Uniknąć aktualizowania oprogramowania księgowego, zatrudniania nowych pracowników do księgowości lub szukania personelu
 • Outsourcing sprawia, że koszty księgowości są bardziej przewidywalne

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd