PL / EN

home > usługi > Kadry i płace

Kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych pracowników.

Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło.

Wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń.

Opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych.

Zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS.

Sporządzanie list płac.

Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R oraz deklaracji ZUS.

Copyright © 2010

One Two Three Accounting Services Ltd